Pidän tärkeänä sitä että Porvoo on mukana hankkeissa, joiden tarkoitus on kannustaa kaikkia kuntalaisia kirjojen pariin.

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että suomalaiset lukevat aiempaa vähemmän ja lukutaito heikkenee. Aiempaa useammalla peruskoulun päättävällä on heikko lukutaito. Tämä tarkoittaa sitä ettei lukija tavoita kirjoittajan tarkoittamaa viestiä, vaan ymmärtää sen väärin tai jää täysin ulalle siitä, mistä tekstissä on kyse. Tämä voi johtaa moniin haasteisiin ja vaarana on että heikko lukutaito johtaa yksilöllä matalaan osallisuuden kokemukseen. Tämä voi puolestaan johtaa psyykkiseen kuormittuneisuuteen ja yksinäisyyteen.

Näistä syistä ajattelen että tällaiset hankkeet alleviivaavat kaikkien kuntalaisten saavutettavissa olevien kirjastojen tärkeyttä. Kirjastosta löytyy sekä faktaa että fiktiota, siellä voi saada elämyksiä, kerryttää tietoyhteiskuntataitojaan sekä kohdata erilaisia kulttuureita. Kirjastot voivat olla meidän kaikkien yhteinen olohuone, joka tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan. Siellä voidaan edistää ihmisen mahdollisuuksia kokea osallisuutta yhteisöönsä sekä vaikuttamisen prosesseihin.

( Uusimaa: Lukemisen lähettiläät)