Jag

– en Grön Borgåbo.

Jag är född i september 1977, har vuxit upp och gått grundskolan och gymnasiet i Borgå. Efter det
flyttade jag till huvudstadsregionen för att studera. Jag har alltid varit intresserad av att arbeta med människor och har studerat till ungdoms- och fritidsinstruktör, socionom och närvårdare inom mental- och missbrukarvård. I Helsingfors jobbade jag som vårdare på ett seniorhem och som socialhandledare på en     rehabiliteringsenhet för missbrukare.

Tillbaka till Borgå (Kerko) flyttade jag år 2011, tillsammans med min man, våra katter och sköldpaddor. Mitt senaste jobb var på flyktingförläggningen i Borgå, först som handledare och sedan som socialhandledare.

Viktiga frågor för mig

För mig är det viktigt att människors behov tas i beaktande, vare sig det gäller den allmänna sektorns service, planeringen av stadsområden eller arbetskraftspolitiska beslut. Ingen skall bli lämnad ensam i sin vardag och alla skall ha förutsättningar till ett gott liv. Det får inte göras kortsiktiga och oövervägda beslut, som gör att förutsättningarna för människor i utsatta livssituationer ytterligare försämras. Vare sig det handlar om arbetslösa, lågavlönade, ensamstående föräldrar, asylsökande, sexuella minoriteter eller marginaliserade människor.

Trots att jag är människoorienterad, så vill jag tala för det att allt inte kan vara människocentrerat. Vi människor är och kommer alltid att vara beroende av naturen omkring oss och vår existens är beroende av dess välmående. Vi måste komma ihåg att vi inte är ensamma och att vad vi än gör, så svarar naturen på det. Med det som grund, måste vi bedöma vår relation till naturen.
Jordens resurser räcker inte till att tillfredsställa människornas nuvarande konsumtionsnivå och ekosystemens överbeskattning leder till problem. Om vi inte ändrar på denna riktning, riskerar vi miljöns framtid. Jag anser att hållbar utveckling är den enda lösningen, så väl på politisk, kulturell, ekonomisk och miljöskyddsnivå. Hållbar utveckling innebär naturtillgångarnas hushållning så, att vi inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.
Själv blev jag vegetarian -98 och vegan några år senare. Orsakerna då var djurrättsliga, men senare har jag begripit hur lätt det är att göra ett klimatvänligt val varje gång jag går till butiken. Detta är mycket lättare för mig, än att t.ex. på vintern cykla istället för att ta bilen.
Jag har också en stark övertygelse om avfallssortering. Vi konsumerar varje dag och vad vi konsumerar påverkar vår miljö. Material, hur det är producerat, hur det är transporterat osv. är faktorer som ger påverkan. Likaså vad vi gör med det när vi vill göra oss av med det. En hållbar utveckling är beroende av att vi tar ett ansvar för detta. Förebyggande av avfall är också en viktig aspekt, så det försöker jag också ta i beaktande.

Jag vill att Borgå blir en Rättvis handel-stad, som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I kommuner och städer görs det dagligen offentliga upphandlingar med invånarnas skattepengar. Då medvetenheten bland människor ökar, ställer det globala ansvaret högre krav på inköpen. Rättvis handel har kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom får bättre kunskap om sina rättigheter, större försörjningsmöjligheter och en stärkt position på världsmarknaden. Miljökriterierna handlar bl.a. om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter och hänsyn till biologisk mångfald. Rättvis handel skyddar också barn, genom att påverka orsakerna till utnyttjandet av barnarbetskraft, d.v.s. genom att förbättra producenternas levnadsförhållanden och möjligheterna till försörjning.

På kommunalnivå kan vi satsa på så väl invånarnas som miljöns välmående. Jag tror att vi kan arbeta för ett mera etiskt och ekologiskt Borgå, utan att bli tvungna att pruta på varken människors eller miljöns välstånd.